0969692779

Nature Mini

Nature Mini kiểm soát hoàn toàn ngôi nhà của bạn với một giao diện. Bảng điều khiển màn hình 4 inch này được tích hợp cổng IoT và công tắc thông minh. Nó có thể bao phủ toàn bộ điều khiển thông minh của ngôi nhà bao gồm ánh sáng, rèm, HVAC, nhạc nền và các […]