0969692779

Nature 7

LifeSmart Nature 7 (bảng điều khiển cảm ứng thông minh) Nature 7 (bảng điều khiển thông minh) có màn hình cảm ứng lớn độ nét cao và được trang bị các nút cảnh vật lý, có thể kích hoạt các chế độ cảnh và chức năng điều khiển thiết bị thông minh bằng một nút. Vẻ […]