0969692779

Bộ xử lý trung tâm Smart Station LifeSmart

LifeSmart Smart Station Trạm thông minh của LifeSmart kết nối tất cả các sản phẩm của LifeSmart với một thiết bị trung tâm. Là cốt lõi của nền tảng LifeSmart, Smart Station kết nối không dây tất cả các thiết bị và cảm biến tạo các điều kiện thay đổi, các hành động kích hoạt và điều […]