0969692779

Bộ báo động trong nhà Cloud Defense

Chuông báo động trong nhà Cloud Defense Chuông báo động trong nhà  là bộ báo động âm thanh không dây trong nhà. Khi hệ thống báo động DEFED có bất thường hoặc một tình huống báo động, thiết bị sẽ phát ra âm thanh báo động với mức tối đa là 105 decibel. Chuông báo động […]