0969692779

Bộ báo động thông minh – Station mini

Trung tâm thông minh MINI vừa là cổng kết nối  các thiết bị thông minh, vừa là loa báo động Kết nối trực tiếp Wi-Fi vào mạng không cần dây mạng, có nhiều chức năng như đặt chuông báo, chuông cửa thông minh, điều khiển từ xa, liên kết thông minh và quản lý AI. […]